Hướng dẫn đo size quần áo

1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ (đo vừa không sát quá)

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực chỗ nở nhất (thước dây ngang qua đỉnh)

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo (đo vừa không sát quá)

4. Dài áo: Đi từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông (dài hay ngắn tuỳ ý)

5. Dài quần: Từ eo đến chấm gót (dài hay ngắn tuỳ ý)

6. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau

7. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất ( đo vừa không sát quá)

1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ (đo vừa không sát quá)

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực, chỗ nở nhất (thước dây ngang qua đỉnh)

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo (đo vừa không sát quá)

4. Vòng mông: Đo vòng quanh mông, chỗ nở nhất (đo vừa không sát quá)

5. Dài áo: Đi từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông (dài hay ngắn tuỳ ý)

6. Dài quần: Từ eo đến chấm gót (dài hay ngắn tuỳ ý)

7. Dài váy: Đo từ eo đến gối (dài hay ngắn tuỳ ý)

8. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau

9. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất (đo vừa không sát quá)

BẢNG THÔNG SỐ SIZE


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
ĐỒNG PHỤC NGUYÊN VIỆT
Hotline: 0976 129 925